30.9.19

Emby - enable hardware acceleration in container on Synology NAS (DS218+)

1) Create user, you are planning to use within container and ged it's UID

root@SynStorage:~/# id c-emby
uid=1032(c-emby) gid=100(users) groups=100(users),65538(docker),65537(video)

2) Get GID of "video" group (should be group owner of /dev/dri/* devices)

root@SynStorage:~/# ls -la /dev/dri
total 0
crw-rw----  1 root video 226,   0 Sep 26 11:54 card0
crw-rw----  1 root video 226,  64 Sep 26 11:54 controlD64
crw-rw----  1 root video 226, 128 Sep 26 11:54 renderD128

root@SynStorage:~/panelacek/conf-scripts/docker# grep video /etc/group
video:x:65537:root,docker,c-emby

3) Download container image and configure container with proper UUID / GUID and GIDLIST variables. One of GIDLIST needs to be GID of "video" group

UID=1032 //container user UID (c-emby)
GID=65538 //contaner group GID (docker)
GIDLIST=65538,65537 //docker,video

4) Map video devices to container

--device /dev/dri/card0:/dev/dri/card0 \
--device /dev/dri/controlD64:/dev/dri/controlD64 \
--device /dev/dri/renderD128:/dev/dri/renderD128 \

whole emby-docker-server.sh script (downloads and refresh emby server)w:

#!bin/sh
NAME="embyserver"
IMAGE="emby/embyserver:latest"
docker pull ${IMAGE}
docker stop ${NAME}
docker rm ${NAME}
docker run -d \
--name=${NAME} \
-e UID=1032 \
-e GID=65538 \
-e GIDLIST=100,65538,65537 \
-e TZ=Europe/Prague \
-p 32775:8096 \
-p 32768:8920 \
--privileged \
--device /dev/dri/card0:/dev/dri/card0 \
--device /dev/dri/controlD64:/dev/dri/controlD64 \
--device /dev/dri/renderD128:/dev/dri/renderD128 \
-v /volume1/docker/Emby:/config:rw \
-v /volume1/Movies:/movies:rw \
--restart unless-stopped \
--memory=4g \
--cpu-shares=90 \
${IMAGE}

1.4.19

Synchronizace klíčů u Audi A4 B6 (8E) (2000 - 2006) po výměně baterie

Klasický scénář - dálkový ovladač po letech začne zlobit, takže je na čase vyměnit baterie. No, a po výměně ejhle - dálkové odemykání nefunguje.

Je to vcelku známý problém, po výměně baterie je potřeba klíč zesynchronizovat (naprogramovat). Možnosti jsou dvě - pomocí VAG nebo pomocí speciálního postupu. A protože VAG nemám, probereme si tu variantu pomocí speciálního postupu. 

Jako první doporučuji ověřit, zda klíče vůbec vysílají signál. Já poměrně hodně času zabil jen tím, že jsem zkoušel synchronizovat nefungující klíč. Respektive byl nějaký zmatený. Musel jsem jej asi 6x rozebrat a složit, než začal vůbec fungovat správně (nejdřív byly kontakty vyhnuté, kvůli nafouknuté původní vybité baterii, takže nefungoval vůbec. Pak klíč zase, pro změnu, generoval signál na jiné frekvenci). Každopádně poslední (asi 6.) rozborka klíče a pořádné vyčištění už pomohlo.

Ověření funkčnosti klíče


Klíče vysílají na frekvenci 433.910 Mhz a možnosti kontroly jsou v zásadě dvě. Vysílačka / scanner (například Baofeng UV-5R za cca 500 Kč), který umožňuje nastavit danou frekvenci nebo zakoupit DBV-T dongle s čipsetem RTL 2832 (cca 200 Kč), který je možné pak připojit k telefonu (OTG kabel) a scanovat frekvence pomocí SDR Touch aplikace.

Pokud zmáčknete tlačítko, ve vysílačce, nebo spektrálním analyzéru uslyšíte (uvidíte) výrazný signál. Pokud "to něco dělá", máte vyhráno.

Nakódování (synchronizace) klíče


Prošel jsem hodně návodů a zkoušel hodně možností. Nakonec, ověřená varianta byla:
  1. Vložit klíč do zapalování
  2. Otočit do rozsvícení kontrolek
  3. Zmáčknout a držet tlačítko zamčení na klíči a zároveň zamknout v autě pomocí tlačítko na dveřích
  4. Stejným způsobem odemknout - držet tlačítko odemknutí a odemknout vypínačem na dveřích
  5. Vypnout zapalování a vytáhnout klíček
Pak by mělo odemykání a zamykání zase fungovat. Je dost možné, že bude fungovat jen pomačkání tlačítek (bez zamykání na dveřích), ale tohle mám ověřené, tak proto.